Bibliography

AZKUE, RESURRECCIÓN MARÍA DE. “Euskalerriaren Jakintza. Oitura ta Sineskeriak”,TOMO I. EUSKALTZAINDIA, Bilbo, 1989.

AZKUE, RESURRECCIÓN MARÍA DE. “Euskalerriaren Jakintza. Ipuin ta irakurgaiak”,TOMO II. EUSKALTZAINDIA, Bilbo, 1989.

BARANDIARAN, JOSE MIGUEL DE. “Diccionario de Mitologia Vasca”. TXERTOA. Donosita 2003.

BARANDIARAN, JOSE MIGUEL DE. “Mitologia Vasca”. TXERTOA. Donosita 1994.

BARANDIARAN, JOSE MIGUEL DE. “El mundo en la mente popular vasca". TXERTOA. Zarautz 1964.

BAROJA, JULIO CARO. “Euskal Jainko eta Jainkosak, Olentzero eta Sorginak”. GAIAK. Donosita 1989.

DE BARANDIARAN IRIZAR, LUIS. "Antología de Fábulas, Cuentos y Leyendas del País Vasco". TXERTOA. San Sebastian 1984.

DUESO, JOSE. "La primitiva religión de los vascos". EGIN Biblioteka. 1996.

HARTSUAGA, JUAN INAZIO. "Euskal Mitologia Konparatua: Jentilen Akabera".GAIAK. Donostia 2004.

MARTINEZ DE LEZEA, TOTI. “Euskal Herriko Leiendak”. EREIN. Donosita 2002.
 
ORTIZ DE ZARATE, CARLOS. "Gorbeia. Paisajes y leyendas" Vitoria-Gasteiz 2010.

PEILLEN, TXOMIN. “Animismoa Zuberoan”. HARANBURU EDITOREA S.A. 1985.

RESANO, J. eta BARANDIARAN, J.M. “Euskal Mitologia”. PAMIELA. 1984.

SATRUSTEGGI, JOSE MARIA. “Mitos y ceencias”. TXERTOA. Donosita 1980.

XAMAR. "Orhipean. Gure Herria ezagutzen".  Pamiela 2001.